Användarvillkor

Villkor:

Denna webbplats är avsedd att vara en trevlig köp och sälj site, men som med allt som rör alla typer av transaktioner finns det risker, och vi vill råda dig att förstå alla dessa villkor innan registreringen.

Om du ser en auktion som du tycker bryter mot de allmänna villkoren för denna webbplats som anges nedan vänligen låt oss veta genom att kontakta oss.

Rättigheter att avbryta eller avsluta:

Du godkänner att vi, som ägare av denna webbplats och efter eget gottfinnande, kan avsluta auktion eller användning av tjänsten omedelbart och utan föregående varning eller straffavgift om (a) Vi tror att du inte håller fast vid de allmänna bestämmelserna på siten, (b) Du har upprepade gånger brutit mot en viss regel, (c) Du har tagit upp en misstänkt eller kränkande post, eller (d) Vi tror att du är en icke betalande anbudsgivare. I de flesta fall när vi misstänker felaktigt användning av siten kommer vi att stänga av ditt konto / notering för en period, medan vi undersöker saken närmare. Om vår undersökning visar på en skuld avgörande, blir ditt konto hos att avslutat med omedelbar verkan.

Ditt Ansvar:

Du är ensam ansvarig för innehållet i dina handlingar via denna webbplats. Du måste se till att ditt deltagande i försäljning eller köp av produkter inte bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar. Med detta menar vi att du måste kontrollera att du har rätt att sälja eller köpa den berörda produkten och att du inte är förbjudet att göra detta av någon lag eller annan författning. Du får inte sända genom denna tjänst olagligt, trakasserande, ärekränkande, kränkande, hotande, skadligt, vulgärt, obscent eller på annat sätt stötande material. Du får heller inte överföra något material som uppmuntrar till ett uppträdande som skulle kunna utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller som bryter mot någon lag eller förordning.

Medlemskap:

Medlemskap till denna webbplats är endast tillgänglig för dem som kan bilda ett juridiskt bindande avtal. Denna webbplats tillåter inte att minderåriga (under 18år) att registrera. Om någon medlem inte registrerar sig med deras riktiga ålder så kommer kontot att avslutas med omedelbar verkan.

Allmänna:

Denna webbplats fungerar som fönster för säljarna att bedriva auktioner och för budgivare att bjuda på säljarnas auktioner. Vi har inga aktiva engagemang eller deltagande i någon transaktion mellan köpare och säljare. Som ett resultat har vi ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten eller lagligheten av de listade produkter eller riktigheten av listor, förmågan säljarna har att sälja artiklar eller möjligheten för köpare att köpa varor. Vi kan inte kontrollera huruvida säljare kommer att fullfölja försäljningen av föremål som de erbjuder eller köpare kommer att slutföra inköp av föremål som de har bjudit på. Dessutom, tänk på att det finns risker med personer som agerar under falska förevändningar.

Den här sajten och dess ägare skall inte vara ansvarig för någon produkt säljs på auktion, för någon skada på vissa varor under transporten eller vid inspektionen period, inte heller för missvisande och / eller avtalsbrott genom att antingen köparen eller säljaren. Denna webbplats ansvarar inte för kostnaden för upphandling av alternativa varor eller eventuella förluster till följd av alla inköpta varor som framställts eller. Den här sajten och dess ägare tar inget ansvar för innehållet i listorna. Men om du faller offer för en bedräglig transaktion kommer vi att hjälpa dig så mycket vi kan.

Lagar:

Dessa Användarvillkor skall regleras av och tillverkade i enlighet med lagstiftningen i Sverige och eventuella tvister avgörs endast av domstolarna i Sverige.